skolko.svt.se fungerar inte längre. På grund av att skolorna gjort en ändring i ansökningssystemet går det inte längre att ansöka till flera skolor samtidigt. Du kan fortfarande ställa ditt barn i kö via respektive skolas hemsida. Lycka till!